Jdi na obsah Jdi na menu
 


 CENY  pro rok 2018

Pokoj pro 4 osoby: 1000kč/noc + DPH 15%

Pokoj pro 2 osoby: 500kč/noc + DPH 15%

Mobilheim: 14 000kč/týden + DPH 15%

 

 • Zákaz psů
 • Všechny ceny jsou bez poplatků obci dle obecní vyhlášky (za rekreační pobyt/1 dospělý 10,- Kč, z ubytování - 1lůžko/1 den 5,- Kč).
 • platba pobytu se provádí zásadně předem
 • od r. 2015 se vybírá rezervační záloha (poplatek) ve výši odpovídající ceně rekreačního pobytu bez poplatků obci, které budou vybrány v den nástupu pobytu
 • Nebude-li rezervační záloha ve stanoveném termínu uhrazena, nebude brán na Vaší rezervaci zřetel
 • Rezervací pobytu souhlasíte s uvedenými cenami a podmínkami placení a tak Vám také budou účtovány, pokud nedojde k jiné dohodě.
 • Poskytovatel ubytovacích služeb je správcem osobních údajů a rezervací pobytu rovněž souhlasíte se zpracováním osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a dále také pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu. Ke zpracovaným osobním údajům má přístup pouze poskytovatel ubytovacích služeb a jeho zaměstnanci.
 • Pokud jde o zpracování osobních údajů v domovní a evidenční knize, toto zpracování  nepodléhá  požadavku § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, neboť se jedná o zpracování osobních údajů, které je stanoveno zvláštním zákonem, pro které není třeba souhlasu subjektu údajů a nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů . Osobní údaje takto zapisované do domovní nebo evidenční knihy budou uchovávány po dobu šesti let od jejich evidence.
 • dojde-li k odvolání rezervace pobytu, budou, nedojde-li k jiné dohodě z důvodů zvláštního zřetele hodných,  vyúčtovány storno poplatky v následující výši:
 • dojde-li k odvolání rezervovaného pobytu v průběhu započatého 5. - 4. týdne před zahájením pobytu, budou vyúčtovány storno poplatky ve výši 20% z ceny rezervovaného pobytu
 • dojde-li k odvolání rezervovaného pobytu v průběhu započatého 3. - 2. týdne před zahájením pobytu, budou vyúčtovány storno poplatky ve výši 40% z ceny rezervovaného pobytu
 • dojde-li k odvolání rezervovaného pobytu v průběhu započatého 7. - 2. dne před zahájením pobytu, budou vyúčtovány storno poplatky ve výši 80% z ceny rezervovaného pobytu
 • dojde-li k odvolání rezervovaného pobytu 1 den před zahájením pobytu nebo v den zahájení pobytu, budou vyúčtovány storno poplatky ve výši 90% z ceny rezervovaného pobytu
 • v případě odjezdu v průběhu pobytu z důvodu nezaviněného ubytovatelem není nárok na vrácení žádné poměrné části ceny
 • před zahájením pobytu bude na každý obsazený pokoj vybrána kauce ve výši 2.000,- Kč, která bude na konci pobytu zúčtována, resp. vrácena, pokud nedojde ze strany ubytovaného k poškození samotného ubytovacího zařízení, či jeho vybavení
 • výše kauce může být dohodnuta i v jiné výši přímo na místě před samotným ubytováním
 • také v odůvodněných případech nemusí být kauce vybrána vůbec, to bude záviset na posouzení a rozhodnutí samotného správce objektu